مرجع الکترونیک و کامپیوتر
دیتاشیت سنسور های دماسنج - Printable Version

+- مرجع الکترونیک و کامپیوتر (http://pcbook.ir)
+-- Forum: میکروکنترلر (http://pcbook.ir/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: کتابخانه دیجیتال بخش میکرو کنترلر (http://pcbook.ir/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: دیتاشیت سنسور های دماسنج (/showthread.php?tid=790)دیتاشیت سنسور های دماسنج - hadikh73 - 10-12-2012

سلام دوستان در این قسمت دیتا شیت 2 سنوسر دماسنج lm35 و lm335 رو گذاشتم امیدوارم مفید باشند
موفق باشیدSmile


دیتاشیت سنسور دماسنج DS1820 - hadikh73 - 19-12-2012

سلام دوستان در این قسمت برایتان دیتاشیت سنسورهای DS1621 و DS1820 را قرار دادم
موفق باشیدSmile